Մեր մասին

՝՝ՍԵՐՈՒՆԴ՝՝  Ծնելիության Խթանման Համահայկական Հիմնադրամը ոչ առևտրային կազմակերպություն է։ Հիմնադրվել է 2021թ.հունվարի 21-ին և գործում է ՀՀ Սահմանադրության և այլ համապատասխան և իրավականակտերի համաձայն։


Հիմնադրամի հիմնադիրներ՝ Արմեն Մանուկյան, Գրիգոր Աբրահամյան

Հիմնադրամի գործադիր տնօրեն՝ Մերի Տոկարևա

Փաստաթուղթ