Գաղտնիության քաղաքականություն

Սերունդ հիմնադրամը նպատակ ունի պաշտպանել անձնական տեղեկատվության գաղտնիությունը, որը մենք հավաքում և պահում ենք մեր գործունեությունը իրականացնելիսԱնձնական տեղեկատվությունը տեղեկատվություն կամ կարծիք է բացահայտված անձի կամ անհատի մասին, որը ողջամտորեն ճանաչելի է, անկախ նրանից՝ տեղեկությունը կամ կարծիքը ճշմարիտ է, թե ոչ, կամ արձանագրված է նյութական ձևով, թե ոչ:

Այս քաղաքականությունը վերաբերում է դոնորներից և դրանց վերաբերյալ հավաքագրված անձնական տեղեկատվությանը, մեր փոստային ցուցակում գտնվող մարդկանց, անձնակազմին, հաճախորդներին, մատակարարներին և ցանկացած այլ անձի, ում անձնական տվյալները Սերունդ հիմնադրամը կարող է օրինական կերպով ժամանակ առ ժամանակ հավաքել:

Սերունդ հիմնադրամը հավատարիմ է մնում «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքին համապատասխան սահմանված գաղտնիության սկզբունքներին (Սկզբունքներ):Այս քաղաքականությունը մշակվել է որպես Սերունդ հիմնադրամի ջանքերի մի մաս՝ համապատասխանելու այդ օրենսդրությամբ նախատեսված մեր պարտավորություններին:

Այս քաղաքականությունը բացատրում է.

·         ինչ տեսակի անձնական տեղեկություններ ենք մենք հավաքում.

·         ինչպես ենք մենք օգտագործելու անձնական տվյալները.

·         երբ մենք կբացահայտենք անձնական տեղեկությունները ուրիշներին.

 

Այս քաղաքականությունը որևէ պայմանագրի մաս չի կազմում:

Ժամանակ առ ժամանակ մենք կարող ենք վերանայել և թարմացնել այս քաղաքականությունը, օրինակ՝ արտացոլելու օրենքի, տեխնոլոգիայի կամ մեր կազմակերպության փոփոխությունները: Դուք կարող եք պարբերաբար ստուգել այս քաղաքականությունը մեր կայքում՝ ցանկացած փոփոխության, փոփոխության կամ վերանայման մասին կարդալու համար:

Սկզբունքները չեն կիրառվում աշխատողների գրառումների վրա: Արդյունքում, այս քաղաքականությունը չի կիրառվում Սերունդ հիմնադրամի կողմից աշխատողների գրառումների նկատմամբ վերաբերմունքի նկատմամբ, որտեղ վերաբերմունքն ուղղակիորեն կապված է Սերունդ հիմնադրամի և աշխատողի միջև առկա կամ նախկին աշխատանքային հարաբերությունների հետ:

Ի՞նչ տեսակի անձնական տեղեկություններ ենք մենք հավաքում:

Սերունդ հիմնադրամը հավաքում է միայն անձնական տեղեկություններ (ինչպես սահմանված է Օրենքով), որոնք ողջամտորեն անհրաժեշտ են մեր գործունեության համար: Անձնական տեղեկատվության տեսակները, որոնք մենք հավաքում ենք, կախված կլինեն ձեր և Սերունդ հիմնադրամի միջև փոխգործակցության բնույթից, և որտեղ և ինչպես ենք մենք հավաքում տեղեկատվությունը:

Սերունդ հիմնադրամի կողմից հավաքված անձնական տեղեկատվությունը ներառում է.

·         տեղեկություններ Սերունդ հիմնադրամի դոնորների, աջակիցների կամ այլ անհատների կամ ձեռնարկությունների մասին, ովքեր խնդրել են ընդգրկվել Սերունդ հիմնադրամի փոստային ցուցակում, ներառյալ նրանց անունները, աշխատանքի և/կամ տան հասցեները, հեռախոսահամարները, էլ.փոստի հասցեները, ծննդյան ամսաթիվը, կազմակերպությունները, աշխատանքի անվանումները, օգնականները անունները, գործընկերների անունները կամ հարակից այլ տեղեկություններ.

·         Սերունդ հիմնադրամին կամավոր տրամադրված ցանկացած տեղեկատվություն. և

·         այլ մարդկանց մանրամասները, ովքեր շփվում են Սերունդ հիմնադրամի հետ, ինչպիսիք են այլ բարեգործական կազմակերպությունները կամ կազմակերպությունները, որոնց հետ գործ ունի Սերունդ հիմնադրամը, ներառյալ ծառայություններ մատուցողները:

Ինչպե՞ս ենք մենք հավաքում ձեր անձնական տվյալները:

Մենք սովորաբար անձնական տվյալներ ենք հավաքում անմիջապես ձեզանից: Օրինակ, երբ դուք մեզ նամակագրություն եք ուղարկում էլեկտրոնային փոստով կամ գրավոր, կապվեք մեզ հետ հեռախոսով կամ անձամբ կամ մեր կայքի միջոցով, կամ այլ կերպ կապվեք մեզ հետ:

Ինչպե՞ս ենք մենք օգտագործում ձեր անձնական տվյալները:

Նպատակները, որոնց համար Սերունդ հիմնադրամն օգտագործում է անձնական տվյալները, ներառում են.

·         մշակել անհատի կամ կազմակերպության նվիրատվությունը և տրամադրել հարկային նվազեցման անդորրագիր.

·         ուղարկել տեղեկատվություն, ներառյալ Սերունդ հիմնադրամի քարոզարշավի գրականությունը, տեղեկագրերը և տարեկան ակնարկը.

·         շփվել անհատների և ձեռնարկությունների հետ;

·         ներքին հետազոտական ​​նպատակների համար; և

·         արձանագրել, եթե դուք խնդրել եք չստանալ հետագա հաղորդակցություններ մեզանից:

Եթե ​​մենք հավաքում ենք ձեր անձնական տեղեկությունները որևէ այլ նպատակով, մենք ընդհանուր առմամբ ձեզ կտեղեկացնենք այդ նպատակի մասին տեղեկատվությունը հավաքելու պահին:

Ե՞րբ ենք մենք բացահայտելու ձեր անձնական տվյալները ուրիշներին:

Սերունդ հիմնադրամը նպատակ ունի սահմանափակել իր անձնական տեղեկատվության բացահայտումը այն հիմնական նպատակով, որի համար դրանք հավաքվել են կամ հարակից նպատակներով: Սա նշանակում է, որ Սերունդ հիմնադրաը սովորաբար կբացահայտի միայն անձնական տվյալները՝ կապված իր բարեգործական և վարչական գործառույթների հետ, ներառյալ, երբ բացահայտումն անհրաժեշտ է ձեր նվիրատվությունը մշակելու, ձեզ տեղեկատվություն ուղարկելու, ձեր խնդրանքին պատասխանելու, մեզ օգնելու մեր կազմակերպության գործունեությանը կամ անվտանգության նկատառումներից ելնելով:

Սերունդ հիմնադրամի կողմից ձեռք բերված անձնական տեղեկատվությունը կարող է բացահայտվել երրորդ կողմերին, ովքեր աջակցում են Սերունդ հիմնադրամին իր գործունեությունը իրականացնելու համար, ներառյալ երրորդ անձանց, ովքեր հաղորդակցություններ են տարածում Սերունդ հիմնադրամի անունից:

Համաձայնություն

Դուք համաձայնում եք, որ մենք բացահայտենք ձեր անձնական տվյալները երրորդ կողմերին վերը թվարկված նպատակների համար: Դուք կարող եք ցանկացած պահի հետ վերցնել ձեր համաձայնությունը՝ մեզ գրավոր տեղեկացնելով, որ դուք հետ եք վերցնում այդ համաձայնությունը:

Եթե ​​դուք չեք թույլատրում որոշ անձնական տեղեկությունների հրապարակումը, ինչպես Սերունդ հիմնադրամի պահանջով, Սերունդ հիմնադրամը կարող է չկարողանալ մշակել ձեր նվիրատվությունը կամ տրամադրել ձեզ տեղեկատվություն: Եթե ​​դա այդպես է, մենք ձեզ կտեղեկացնենք:

Սերունդ հիմնադրամ կայքը

Մենք մեր կայքի այցելուներից այլ անձնական տեղեկություններ չենք հավաքում, բացի այն, ինչ տրամադրվում է մեզ կամավոր հիմունքներով: Եթե ​​դուք կապվեք մեզ հետ մեր կայքի միջոցով կամ էլեկտրոնային փոստով, Սերունդ հիմնադրամը կօգտագործի ձեր անձնական տվյալները միայն ձեր խնդրանքին պատասխանելու կամ ձեր հարցումներին պատասխանելու համար: Մենք չենք ավելացնի ձեր էլ. հասցեն մեր փոստային ցուցակում առանց ձեր համաձայնության: Կարող եք նաև չեղարկել ամսական նվիրատվության բաժանորդագրությունը՝ նամակ ուղարկելով info@serund հասցեին՝ «Ուզում եմ չեղարկել ամսական նվիրատվության բաժանորդագրությունը» տեքստով:

Քանի որ մեր կայքը պարունակում է հղումներ դեպի կայքեր, որոնք շահագործվում են երրորդ անձանց կողմից, ներառյալ այլ կազմակերպություններ, այդ կապակցված կայքերը չեն վերահսկվում մեր կողմից, և մենք պատասխանատվություն չենք կրում կայքի օպերատորների գաղտնիության պրակտիկայի համար: Նախքան ձեր անձնական տվյալները որևէ կապակցված վեբկայքի հրապարակելը, խորհուրդ ենք տալիս ուսումնասիրել դրանց գաղտնիության քաղաքականությունը և օգտագործման պայմանները։

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք դիտել մեր կայքի օգտագործման պայմանները: